Zelfinspectie: arbo op orde

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of u zich aan de wet houdt. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. Op Zelfinspectie: arbo op orde checkt u eenvoudig of u alle arbeidsrisico's in uw bedrijf kent en de juiste maatregelen neemt.