In de Wet allocatie arbeid door intermediairs staan regels voor arbeidsbemiddeling.

Bij arbeidsbemiddeling brengt een intermediair (bijvoorbeeld een uitzendbureau) een werkgever en een arbeidskracht met elkaar in contact. Het doel is dat zij een (tijdelijk) arbeidscontract sluiten. De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van deze wet. Dit gebeurt als hierover klachten of tips bij de Inspectie SZW binnenkomen.