De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) regelt onder meer dat een werkgever die arbeidskrachten tegen vergoeding ter beschikking stelt, als uitlener geregistreerd moet staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit is de Waadi-registratieplicht.

Voor wie geldt de Waadi-registratieplicht?

De registratieplicht geldt voor uitzendbureaus en alle andere bedrijven en personen die werknemers ter beschikking stellen.

Boete bij overtreding registratieplicht

Een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat in het Handelsregister, krijgt een boete. De inleners die zaken doen met een uitlener die niet of niet juist geregistreerd staat, krijgen ook een boete.

Meer informatie over de boetes vindt u op de webpagina Boetebedragen bij overtreden Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi).