Wat kan een werkgever doen om het werk veiliger te maken?

De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers over de juiste arbeidsmiddelen beschikken. Arbeidsmiddelen zijn alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden; van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties. Deze arbeidsmiddelen moeten in goede staat verkeren en op de juiste wijze worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.