Waar zijn de regels te vinden die gelden voor arbeidsmiddelen?

Sommige bedrijfstakken hebben eigen arbocatalogi opgesteld waarin de eisen van de Arbowetgeving nader zijn uitgewerkt voor de werkzaamheden in de betreffende bedrijfstak. Bij naleving van arbocatalogi voldoen werkgevers en werknemers aan de wettelijke eisen van de Arbowet.