Dienstverlening aan oudere Ww'ers (45+ en 55+)

In deze nota van bevindingen worden de resultaten van een inspectieonderzoek beschreven dat ingaat op het verloop en de resultaten van de dienstverlening door UWV aan oudere werklozen, in de periode tweede helft 2011 -begin 2013.