Regionaal arbeidsmarktbeleid op de W&I werkvloer

Deze Nota van Bevindingen geeft de uitkomsten weer van onderzoek van de inspectie in 2013 dat verder bouwt op onderzoek van de inspectie uit 2012 naar de regie van gemeenten op het tot stand brengen van regionaal arbeidsmarktbeleid. Het betreft het tweede deelonderzoek van 2013: regionaal arbeidsmarktbeleid op de werkvloer van Werk en Inkomen (W&I).