Documenten - Uitvoerders van sociale zekerheid

22 Publicaties over Uitvoerders van sociale zekerheid

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Sturing op resultaat

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) 2012 be-noemt samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s ...

Rapport | 10-10-2016

Het gebruik van methoden van vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

Onderzoek gaat in op wat gemeenten doen om vroegtijdig burgers met proble-matische schulden op te sporen. Deze nota van ...

Rapport | 01-01-2016

“Met een beetje hulp van ons…”

Dienstverlening aan jonge WWB’ers. Een longitudinaal onderzoek

Rapport | 06-05-2015

Samen voor werkgevers

Gecoördineerde aanpak werkgeversdienstverlening door UWV en gemeenten

Rapport | 01-04-2015

Werken met behoud van uitkering (WMBU)

Het onderzoek ‘werken met behoud van uitkering’ (WMBU) is in het voorjaar en zomer van 2014 uitgevoerd. Er is door middel van ...

Rapport | 01-02-2015

Gemeentelijk beleid voor jongeren met een WWB-uitkering

De Inspectie onderzoekt in het programma Uitvoering van de WW en WWB voor jongeren (18-27 jaar) of de uitvoering van de WW en de ...

Rapport | 20-12-2014

Klantmanagersenquête over jongeren in de WWB

Deze nota geeft een representatief beeld van een aantal onderdelen van de uitvoe-ring van de WWB door klantmanagers.

Rapport | 16-12-2014

Sanctieoplegging door Gemeenten, UWV en SVB na Invoering van de Fraudewet

Op 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking getreden (hierna de Fraudewet). ...

Rapport | 01-10-2014

Dienstverlening aan oudere Ww'ers (45+ en 55+)

In deze nota van bevindingen worden de resultaten van een inspectieonderzoek beschreven dat ingaat op het verloop en de ...

Rapport | 01-02-2014

Regionaal arbeidsmarktbeleid op de W&I werkvloer

Deze Nota van Bevindingen geeft de uitkomsten weer van onderzoek van de inspectie in 2013 dat verder bouwt op onderzoek van de ...

Rapport | 16-12-2013