Slachtoffers van arbeidsuitbuiting

Slachtoffers van arbeidsuitbuiting kunnen gebruik maken van de Nederlandse 'B8-regeling'. Deze regeling geeft slachtoffers recht op:

  • drie maanden bedenktijd om te beslissen of ze aangifte willen doen. Tijdens de bedenktijd kunnen mensen die illegaal zijn niet worden uitgezet;
  • opvang, een uitkering en medische hulp;
  • een tijdelijke verblijfsvergunning voor wie meewerkt aan de opsporing en vervolging van verdachten. Voor de duur van de opsporing, vervolging en berechting van de verdachten;
  • de mogelijkheid om te werken gedurende de duur van deze verblijfsvergunning.  

Slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting kunnen hulp krijgen bij CoMensha, het coördinatiecentrum Mensenhandel.

Folder ‘arbeid en uitbuiting’

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de folder 'Arbeid en uitbuiting' uitgegeven voor (mogelijke) slachtoffers en hulpverleners. De folder geeft aan welke vormen van hulp slachtoffers kunnen krijgen. Ook maakt de folder hulpverleners attent op signalen van uitbuiting en geeft deze handvatten voor verwijzing naar instanties. Hulpverleners kunnen de folder uitreiken aan mensen die (mogelijk) slachtoffer zijn van arbeidsuitbuiting.

Daarnaast staan op de pagina 'New in the Netherlands' folders in verschillende talen over rechten en plichten van buitenlandse werknemers in Nederland.