Waarom is het belangrijk dat een werkgever iets doet tegen seksuele intimidatie?

  • Seksuele intimidatie kan leiden tot werkstress en gezondheidsklachten en op termijn zelfs tot een burn-out of een depressie.
  • In een organisatie waar medewerkers of leidinggevenden zich schuldig maken aan seksuele intimidatie is het verzuim hoger en de arbeidsproductiviteit lager. Seksuele intimidatie kan de werkgever dus veel geld kosten.