Schuldhulpverlening

Mensen met grote of problematische schulden kunnen sinds 1 juli 2012 voor hulp bij hun gemeente aankloppen. De Inspectie SZW onderzoekt regelmatig hoe het staat met de uitvoering van de schuldhulpverlening door gemeenten.

Voordat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 juli 2012 in werking trad, deed de Inspectie SZW onderzoek naar de wijze waarop gemeenten de schuldhulpverlening geregeld hadden. In 2011 werd dit onderzoeksrapport gepubliceerd. Conclusie van het rapport was dat nog weinig gemeenten integrale schuldhulpverlening aanboden.

Tijdig signaleren van mensen met schulden

In 2014 deed de Inspectie onderzoek naar het op tijd signaleren van mensen met problematische schulden. In het onderzoeksrapport uit 2015 komt naar voren dat vrijwel alle gemeenten een methode hebben om mensen met schulden in kaart te brengen, maar dat daar nog wel verbeteringen mogelijk zijn.

Toegang tot schuldhulpverlening

De Inspectie SZW heeft in 2016 onderzoek gedaan naar welke mensen gemeentelijke hulp krijgen bij het oplossen van hun schulden en welke mensen geweigerd worden. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat bijna alle gemeenten een individuele afweging maken om iemand wel of geen schuldhulpverlening aan te bieden. Daarnaast kwamen ook een aantal aandachtpunten naar voren om de uitvoering te verbeteren. De resultaten en mogelijke verbeterpunten zijn bij gemeenten onder de aandacht gebracht. In 2017 zal de Inspectie SZW een vervolgonderzoek uitvoeren.

Bekijk het nieuwste rapport van de Inspectie SZW over schuldhulpverlening.