Lik op stuk

In deze nota van bevindingen staat het onderzoek ’lik op stuk‘ centraal. De inspectie wil door middel van dit onderzoek inzicht verschaffen in het beleid en de uitvoering van UWV, de SVB en de gemeenten ten aanzien van het zo snel mogelijk afhandelen van signalen over het niet nakomen van de inlichtingenplicht.