Beleidsinventarisatie Samenwerking Werk en Inkomen en Zorgprofessionals

Nota van bevinding over de samenwerking tussen gemeenten en Zorgprofessionals voor de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met meervoudige problemen.