Transparante verwerking van persoonsgegevens in het SUWI-domein

De persoonsgegevens van burgers worden in het kader van de i-Overheid1 steeds meer tussen overheidsorganisaties uitgewisseld en in steeds meer databestanden en systemen verwerkt en verrijkt.