De weg naar extra banen

De Inspectie heeft geconstateerd dat de onderzochte gemeenten werken aan hun deskundigheid over de doelgroep kwetsbare jongeren, dat de indicatie door UWV over het algemeen goed verloopt en dat er aandacht is voor de continuïteit van de dienstverlening aan de doelgroep. Er zijn evenwel diverse mechanismen die ervoor zorgen dat een deel van de doelgroep uitgesloten wordt van begeleiding naar (be-taald) werk. Ook bestaat daardoor het risico dat de banenafspraak niet wordt gerealiseerd.