Verordeningen Tegenprestatie

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een onderdeel van de Participatiewet is de tegenprestatie.