Voor wat hoort wat

De tegenprestatie naar vermogen kan rekenen op de belangstelling van alle betrokken partijen en uitvoerders. Het instrument is de meest concrete uiting van het uitgangspunt van wederkerigheid zoals dat in de Wet Werk en Bijstand is opgenomen. Het is aan de individuele gemeenten om het wettelijk kader van de tegenprestatie nader in te vullen.