Arbozorg in Nederland

In dit signalement gaan we eerst in op de ontwikkeling van de naleving van de systeemverplichtingen met betrekking tot de arbozorg in bedrijven. De nadruk ligt daarbij op de werking van de RI&E en de preventiemedewerker. Vervolgens onderzoeken we in hoeverre er een relatie bestaat tussen het hebben van een RI&E en het uitvoeren van risicobeperkende maatregelen in bedrijven. Daarbij betrekken we
ook initiatieven die een aantal branches in specifieke sectoren op dit terrein ondernemen en de waarnemingen van de inspecteurs van de Inspectie SZW op het terrein arbozorg.