Waarom is het belangrijk dat een werkgever iets doet aan pesten op de werkvloer?

  • Pesten kan leiden tot werkstress en gezondheidsklachten en op termijn zelfs tot een burn-out of een depressie.
  • In een organisatie waar gepest wordt, is het verzuim hoger en de arbeidsproductiviteit lager. Pesten kan de werkgever dus veel geld kosten.