Jeugdzorg

De Inspectie SZW is één van de vijf toezichthouders van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Het gaat hierbij om toezicht op (de zorg voor) jongeren waarbij deze rijksinspecties samenwerken. STJ kijkt of het belang van het kind voorop staat bij de activiteiten die partijen ondernemen. De andere Inspecties waarmee de Inspectie SZW binnen STJ samenwerkt zijn: de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.