Röntgendiagnostiek in kleine ziekenhuizen

In Nederland zijn enkele tientallen "kleinere" algemene ziekenhuizen. Het verschil met grotere ziekenhuizen is dat in de kleinere ziekenhuizen de stralingstoepassingen beperkt blijven tot het gebruik van röntgenapparatuur. Er zijn nauwelijks verrichtingen op het gebied van nucleaire geneeskunde. Stralingsbeschermingsdeskundigen van kleinere ziekenhuizen liften voor wat betreft de ontwikkeling op het terrein van stralingshygiëne vaak mee op de kennis van de grotere ziekenhuizen.
Door de sector is een model ontwikkeld voor een risicoanalyse voor medische stralingstoepassingen. (Deze risico-analyse is een inspectiepunt waarop in 2008 in vrijwel alle geïnspecteerde ziekenhuizen tekortkomingen zijn geconstateerd).

De Inspectie SZW heeft opnieuw in deze ziekenhuizen geïnspecteerd om o.a. te bekijken hoe het staat met de aanwezigheid en kwaliteit van de risicoanalyse.