Hoofdvestigingen NDO

Niet-destructief onderzoek (NDO) is een verzamelnaam voor alle materiaalonderzoekstechnieken waarbij het product niet wordt beschadigd. Eén van de technieken waarmee producten inwendig op kwaliteit kunnen worden gecontroleerd is radiografie. Met deze techniek worden onder andere bruggen en schepen onderzocht, maar ook procesinstallaties, ketels, transport leidingen en vliegtuigen. Het te onderzoeken voorwerp wordt met ioniserende straling doorstraald met sterke stralingsbronnen. NDO-onderzoek kan op wisselende locaties uitgevoerd worden. Dit kan in een stralingsbunker zijn of een locatie waar ter plekke een veiligheidszone wordt afgebakend (gecontroleerde zone). Het gevaar bij dit soort werkzaamheden is groot, omdat men met sterke bronnen werkt die de direct en indirect betrokken werknemers kunnen blootstellen aan hoge stralingsniveaus. Dit is de reden dat de inspectie SZW met grote regelmaat bij NDO-bedrijven inspecties uitvoert.