Ioniserende straling is afkomstig van radioactieve stoffen en röntgentoestellen. Ioniserende straling is zeer schadelijk. Daarom zijn er strikte regels voor het werken met ioniserende straling. Deze regels worden beschreven in de Kernenergiewet. De Inspectie SZW controleert of deze wet wordt nageleefd.

Gezond en veilig werken met ioniserende straling

Iedereen die met een röntgentoestel of radioactieve bron werkt, heeft kans op gezondheidsschade. Ook bij een lage dosis. Als werkgever moet u daarom de werkplekken goed inrichten om risico’s te vermijden.
Raadpleeg de publicatie 'Gezond en veilig werken met straling'.

Vergunning voor werken met ioniserende straling

Daarnaast moet u bij werkzaamheden met of in de buurt van ioniserende straling een vergunning aanvragen of de werkzaamheden melden. Hiervoor kunt u terecht bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Meld stralingsincidenten

Gaat het om een spoedeisend incident? Bel dan direct met de Inspectie Leefomgeving en Transport: 088-489 00 00. Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. Overige incidenten kunt u digitaal melden via de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Inspectieresultaten

De Inspectie SZW inspecteert op gezond en veilig werken met ioniserende straling.
Lees de inspectieresultaten onder Publicaties.