Toezicht op nucleaire installaties

Het toezicht op veilig en gezond werken bij nucleaire installaties is een complexe zaak, waarbij verschillende inspectiediensten betrokken zijn. Dit toezicht is gebaseerd op de Kernenergiewet (KEW), de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de daarvan afgeleide Besluiten. De Inspectie SZW en de Kernfysische Dienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/KFD) zijn de belangrijkste toezichthouders, waarbij de ILT/KFD toezicht houdt op de naleving van de KEW voor wat betreft de nucleaire veiligheid en de stralingsbescherming van het milieu. De Inspectie SZW houdt toezicht op de KEW voor wat betreft de stralingsbescherming van werknemers en houdt toezicht op de Arbowet.