Explosieve atmosfeer

Waar nodig wordt specifiek aandacht besteed aan de maatregelen die bedrijven moeten nemen om te voldoen aan de verplichtingen voor veilig werken in explosieve atmosferen (Europese richtlijn ATEX 153) en de verplichtingen uit het Warenwetbesluit drukapparatuur. Het specifieke toezichtbeleid voor veilig werken in explosieve atmosferen is in overleg met het bedrijfsleven ontwikkeld.

Bekijk het Arboportaal voor meer informatie over explosieve atmosfeer.