Duikwerk heeft verschillende risico’s.

Arbeidsrisico’s

 •     Duikers werken onder overdruk, een onnatuurlijke situatie waarop het menselijke lichaam niet is ingesteld.
 •     De duiklocatie kent vaak verschillende risico’s, zoals zeer koud water, slecht zicht, obstakels en scheepsverkeer.
 •     Duikers werken met allerlei soorten gereedschap.
 •     Duikers kunnen worden blootgesteld aan bijvoorbeeld chemische stoffen en biologische agentia in verontreinigd water.
 •     Duikers doen vaak zwaar lichamelijk werk, zoals zwaar materieel tillen of in krappe ruimtes werken in een ongunstige houding.
 •     Duikarbeid moet soms gebeuren onder hoge tijdsdruk.

Duikarbeid melden

Omdat duikarbeid veel risico’s heeft, moet u bepaalde duikwerkzaamheden melden. Het gaat om het volgende duikwerk:

 •     dieper dan 9 meter;
 •     bij een stroming sneller dan 0,5 meter per seconde;
 •     met voorgenomen decompressie;
 •     met een ademgas anders dan lucht;
 •     langer dan een week;
 •     voor de ondergrondse winningsindustrie of de winningsindustrie met behulp van boringen.

Meld het werk minimaal vijf werkdagen van tevoren. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld bij brandweerduikersrs of de inzet van duikers bij calamiteiten. Meld het werk dan wel zo snel mogelijk.