Checklist chroom-6

Specifiek voor werkzaamheden aan oppervlakken met mogelijke chroom-6 blootstelling worden de stappen in de checklist (beslisschema) weergegeven. Download de 'Checklist chroom-6 in oppervlakken' en lees de bijbehorende toelichting.