Certificerende en keurende instellingen

Soms zijn werkzaamheden zo gevaarlijk of ongezond dat ze alleen uitgevoerd mogen worden door personen die in het bezit zijn van een wettelijk verplicht certificaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor duiken, het opsporen van explosieven en het bedienen van een hijskraan.

De verplichting om een wettelijk certificaat te hebben geldt niet alleen voor personen, maar kan ook gelden voor:

  • een product, zoals een hijskraan, lift of drukvat
  • een werkproces, bijvoorbeeld het inventariseren of er asbest in een gebouw aanwezig is.

Meer informatie over certificatie is ook te vinden op het arboportaal.nl. Op die website wordt het gebruik van wettelijk verplichte certificatie toegelicht.

Aanwijzing certificerende en keurende instellingen

Een wettelijk verplicht certificaat wordt verstrekt door een organisatie die door de Inspectie SZW wordt aangewezen, ook wel een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) genoemd. Wilt u een aanwijzing tot CBI aanvragen? Lees dan verder onder Aanvraag aanwijzing CBI.

Toezicht op certificatiestelsel

De Inspectie houdt na aanwijzing ook toezicht op de wijze waarop de aangewezen instanties certificeren. De Inspectie werkt samen met de Raad voor Accreditatie (RvA), die voorafgaand aan de aanwijzing de instanties aan de vereiste normen toetst en na aanwijzing deze jaarlijks controleert.

De focus van de Inspectie SZW ligt op het functioneren van het certificatiestelsel. Daarbij zijn de CBI’s en certificaatplichtigen belangrijke actoren (stelseltoezicht). Informatie over de CBI’s krijgt de Inspectie voornamelijk van de Raad voor Accreditatie. Als de Inspectie het vermoeden heeft dat er sprake is van ernstige tekortkomingen bij een CBI dan zal zij onderzoek doen en, indien noodzakelijk, handhavend optreden.

Bekijk ook de Lijst van aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstanties (cbi), de Werkvelden met verplichte certificatie door een cbi en de folder over periodieke keuring van liften.