Ik heb een geldige accreditatie. Kan mijn aanwijzing ingetrokken/geschorst worden?

Ja. Naast een geldige accreditatie zijn er in de aanwijzingsbeschikking (en in de wet) nog een aantal voorwaarden opgenomen waar een aangewezen instelling aan moet voldoen. De Inspectie SZW houdt hier toezicht op en kan - als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan - de aanwijzing schorsen of intrekken. Ook kan zij u aanvullende voorwaarden opleggen.