Ik ben te laat met het indienen van een (complete) aanvraag voor aanwijzing en/of aanmelding. Kan ik met terugwerkende kracht worden aangewezen?

Nee, dat kan niet. De overheid verleent géén vergunningen (aanwijzingen) met terugwerkende kracht aan kandidaat instellingen of al certificerende instellingen.

Er bestaat hierop 1 uitzondering: krijgt u door ‘aantoonbaar falen van de overheid geen tijdige verlenging van uw aanwijzing? Dan wordt met terugwerkende kracht een aanwijzing verleend.

Een aanmelding op NANDO kan nooit met terugwerkende kracht plaatsvinden.