Hoe weet ik of mijn aanmelding verloopt?

Uw aanmelding is gekoppeld aan de kortst lopende accreditatienorm voor de betreffende aanmelding. Dien tijdig een digitale aanvraag voor de verlenging in bij de Inspectie SZW. Dit kan alleen indien u beschikt over een (verlengde) geldige accreditatie. Een besluit op (verlenging van) een aanmelding wordt door de Europese Commissie genomen en duurt maximaal 2 weken.

Tijdig

  • minimaal 10 weken voor verloop van de geldige aanwijzing inclusief aanvraag voor (verlenging) aanmelding;
  • of minimaal 2 weken voor verloop van alleen uw geldige aanmelding (als u al in bezit bent en blijft van een geldige aanwijzing);

Bij de aanvraag moet een geldige accreditatieverklaring met een looptijd ná de verloopdatum van de aanmelding worden aangeleverd.

NANDO genereert aanvullend 3 keer een Advance Warning richting de Inspectie SZW. De Inspectie SZW zet deze meldingen aan u door als aanvullende service. Zij heeft hiertoe géén wettelijke verplichting. U kunt er daarom geen rechten aan ontlenen. Omdat u zelf de geldigheid van uw accreditatie kunt controleren, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de aangemelde instelling zelf.