Hoe lang is de afgegeven aanwijzing geldig?

U vindt de uiterste geldigheidsdatum in uw aanwijzingsbeschikking. Deze is u toegestuurd bij besluitneming én staat gepubliceerd op de website van de Staatscourant. Vóór deze datum moet u een nieuwe aanwijzing aanvragen. Doe dit tijdig. Dien minimaal 8 weken voordat de aanwijzing verloopt een passende en complete aanvraag in via de website van de Inspectie SZW.