Naar een strengere aanpak. Toepassing van sancties in het nieuwe certificatieschema asbestverwijdering (SC-530)

Het nieuwe certificatieschema asbestverwijdering SC-530, van kracht sinds 1 februari 2012, geeft de door de minister van SZW aangewezen certificerende en keurende instellingen (cki’s) meer sanctie-instrumenten om op te treden tegen certificaathouders die asbest niet veilig verwijderen. Vooral de introductie van de escalatieladder kan grote gevolgen hebben voor zowel certificaathouders als cki’s; meerdere overtredingen binnen een korte tijd leiden tot een verzwaring van sancties.