In Nederland verblijven veel buitenlandse studenten die in een bijbaan of een stage zijn geïnteresseerd. Voor werkgevers is het belangrijk te weten dat er regels gelden voor het aannemen van buitenlandse studenten.

Bijbaan

Wanneer een buitenlandse student geïnteresseerd is in een bijbaan, dan gelden grotendeels dezelfde regels als voor buitenlandse werknemers. Voor de meeste Europese studenten geldt vrij verkeer van werknemers; zij mogen in Nederland werken. Voor niet-Europese studenten is een aantekening 'Arbeid is vrij toegestaan' of een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig.

Tewerkstellingsvergunning aanvragen

Een werkgever kan een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij het UWV. Bij de aanvraag moet onder andere aangeven worden hoeveel uur de student ingezet wordt. Een student mag gedurende de looptijd van de vergunning:

  • alleen in de maanden juni, juli en augustus voltijd werken; 
  • of maximaal 16 uur per week werken;

Stage

Wanneer een buitenlandse student voor zijn opleiding stage moet lopen, hoeft er geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd. Er moeten wel concrete afspraken met de student en de betreffende onderwijsinstelling worden gemaakt.