Buitenlandse dienstverleners

Grensoverschrijdende dienstverlening

Bij grensoverschrijdende dienstverlening gelden speciale regels. Heeft een dienstverlener uit de EER of Zwitserland werknemers met een nationaliteit waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan hoeft de dienstverlener geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om tijdelijke dienstverlening in Nederland;
  • De dienstverlener is buiten Nederland gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland;
  • De buitenlandse werknemers van de dienstverlener verrichten gelijksoortige arbeid als in het vestigingsland van de werkgever en mogen in het vestigingsland van de dienstverlener wonen en werken;
  • De werkgever verricht daadwerkelijk substantiële activiteiten in het land van vestiging.

Notificatie

Bij dit soort grensoverschrijdende dienstverlening geldt een zogenoemde ‘notificatieplicht’. De dienstverlener moet voor aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken aan UWV. Dit betreft onder meer informatie over zijn bedrijf, werkzaamheden, identiteit van de werknemers en welke sociale zekerheidsregeling op de werknemer van toepassing is.

Deze informatie moet aan UWV worden doorgegeven met behulp van een formulier.
Download een Nederlandstalige of Engelstalige versie van het formulier ‘melding grensoverschrijdende dienstverlening' op de website van UWV.  

Bekijk meer informatie over voorwaarden grensoverschrijdende dienstverlening op de website van de IND.

Controle door de Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of echt sprake is van grensoverschrijdende dienstverlening, Grensoverschrijdende dienstverlening omvat ook het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, bijvoorbeeld via uitzendwerk.

Dienstverleners die niet of niet tijdig aan de notificatieplicht voldoen, maar wel aan alle overige voorwaarden, kunnen een boete krijgen van €1500,- per vreemdeling. Zowel de betrokken dienstverlener als de opdrachtgever in Nederland en eventuele intermediairs kunnen worden beboet.