Wel of geen tewerkstellingsvergunning nodig?

Dienstverleners uit de Europese Unie hoeven geen tewerkstellingsvergunning of gecombineerde vergunning voor verblijf of arbeid (GVVA) aan te vragen als zij in Nederland werken met werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt. Denk bijvoorbeeld aan een Duitse dienstverlener met personeel uit de Oekraïne. Dezelfde regeling geldt voor dienstverleners uit de niet EU-landen: Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

Notificatie

Voor grensoverschrijdende dienstverlening geldt geen verplichting om een tewerkstellingsvergunning of een GVVA te hebben, als de dienstverlener minimaal 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekt aan UWV WERKbedrijf over zijn bedrijf, over de aard van de dienst(en) en over de identiteit van de werknemers. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gaat om tijdelijke dienstverlening in Nederland.
  • De dienstverlener is buiten Nederland gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.
  • De eigen buitenlandse werknemers van de dienstverlener mogen in het vestigingsland van de dienstverlener wonen en werken.
  • De dienstverlening bestaat niet uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (bijvoorbeeld via een uitzendbureau, detacheringsbureau of onderaannemer). 

Controle door de Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of echt sprake is van dienstverlening of dat het gaat om het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, bijvoorbeeld via uitzendwerk. In dat laatste geval is er wel een tewerkstellingsvergunning of GVVA nodig voor werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt en worden de betrokkenen bij het ontbreken daarvan beboet.

Dienstverleners die niet of niet tijdig bij UWV WERKbedrijf hebben gemeld, maar wel aan alle overige voorwaarden voldoen, kunnen een boete krijgen van € 2.250,- per vreemdeling. Zowel de betrokken dienstverlener als de opdrachtgever in Nederland en eventuele intermediairs kunnen worden beboet.