Suwinet 2015 Vervolgonderzoek 'veilig omgaan met elkaars gegevens'

De Inspectie SZW voert sinds 2009 onderzoek uit naar de beveiliging van Suwinet tegen schendingen van de vertrouwelijkheid door (medewerkers van) gemeenten. Uit die onderzoeken kwam naar voren dat de beveiliging niet optimaal functioneerde. Uit vervolgonderzoek van de Inspectie in de periode 1 september 2014 – 1 september 2015 blijkt dat de situatie nog steeds niet optimaal is. Vergeleken met eerdere jaren zijn echter belangrijke stappen gezet.