De keten volgt klanten

In deze rapportage gaat Inspectie SZW in op de vraag hoever de ketenpartners in de sector werk en inkomen zijn gevorderd met de ontwikkeling en het gebruik van klantvolgsystemen. De investeringen in klantvolgsystemen resulteren in een toename van het aantal koppelingen van gegevens. Daarmee neemt het belang van de bescherming van persoonsgegevens toe. De Inspectie besteedt daar ook aandacht aan in deze rapportage.