Veel mensen in Nederland associëren slavernij met het verleden, maar uit onderzoek blijkt dat slavernijachtige uitbuiting een fenomeen is dat in diverse branches in Nederland voorkomt. Ook de Inspectie SZW loopt bij zijn onderzoeken tegen schrijnende gevallen van uitbuiting aan.

Arbeidsuitbuiting is een misdrijf

Mensenhandel en arbeidsuitbuiting zijn ernstige misdrijven. Het is in strijd met fundamentele mensenrechten, de Grondwet en met het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid. Signalen van arbeidsuitbuiting worden doorgegeven aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM).

(Juridische) grondslag

Volgens het Palermo Protocol en het Europees Kaderbesluit inzake mensenhandel kan de uitbuiting, die het oogmerk is bij mensenhandel, de vorm aannemen van gedwongen arbeid of diensten, slavernij of slavernijachtige praktijken. Deze elementen zijn overgenomen in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. De delictsomschrijving van mensenhandel ziet nu op uitbuiting in alle economische sectoren.

Jaarlijkse rapportage bestrijding van mensenhandel

Jaarlijks wordt door Bureau Nationaal Rapporteur mensenhandel (BNRM) gerapporteerd over de bestrijding van mensenhandel in Nederland, daaronder begrepen de slavernijachtige uitbuiting buiten de prostitutiebranche.