1. Home
  2.   Onderwerpen
  3. Bestaanszekerheid

Bestaanszekerheid

De Inspectie SZW doet onderzoek naar het functioneren van uitvoeringsinstanties op het terrein van werk en inkomen: het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeentelijke sociale diensten.

Verbetering werking van het stelsel

De Inspectie SZW heeft de taak om onafhankelijk inzicht te bieden in de bijdragen die deze uitvoeringsinstanties leveren aan de kabinetsdoelen. De Inspectie ziet niet alleen toe op de resultaten, maar ook op de werking van het stelsel van werk en inkomen. Daarbij is er veel aandacht voor handhaving en voor samenwerking in het stelsel. De opgedane inzichten helpen om de uitvoering te verbeteren.

Thematische programma's

De toezichtactiviteiten worden uitgevoerd in de onderstaande thematische programma's:

Meer informatie