Beschut werk: veel beleid, weinig concrete invulling

Sommige mensen met een arbeidsbeperking kunnen uitsluitend in een beschutte omgeving werken. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het regelen van beschut werk. De Inspectie SZW heeft onderzocht hoe ver gemeenten zijn met de inrichting van beschut werk. Uit het onderzoek blijkt dat er bij gemeenten vooral sprake is van beleidsvorming en nog niet van concrete invulling.

81% van alle 393 gemeenten in Nederland heeft beleid opgesteld waarin wordt aangegeven dat beschut werk wordt aangeboden. 14% heeft geen beleid voor beschut werk maar heeft voor de doelgroep wel alternatief beleid opgesteld. 5% (20 gemeenten) geeft aan niets te doen. Alle gemeenten hebben dit beleid inmiddels in een verordening vastgelegd.

Van de 373 gemeenten die beleid hebben voor de betreffende groep van mensen met een arbeidsbeperking, kan een derde (123 gemeenten) daadwerkelijk aangeven hoeveel plekken zij voor deze mensen willen realiseren in 2015. Tweederde, dit zijn 260 gemeenten, heeft nog geen concrete voornemens op dit punt.

Alle gemeenten samen krijgen geld om, op termijn, uiteindelijk 30.000 beschutte plekken te organiseren. Het door het kabinet beoogde aantal plekken per ultimo 2015 is 1.600. De concrete aantallen voorgenomen plekken in 2015 die de 123 gemeenten kunnen noemen, tellen op tot bijna 500.