Is een werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren?

Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en één of meer bhv'ers aan te wijzen. Het aantal bhv’ers is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.