Basisinspectiemodule Arbozorg - RIE Deskundige Bijstand

Deze basisinspectiemodule (BIM) is toepasbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepassing is. Deze BIM is met name toepasbaar bij initiële inspecties waarin wordt geïnspecteerd op RIE, PvA en deskundige bijstand. Ook worden een aantal vragen uit de BIM “Arbozorg in herinspecties” verder uitgewerkt.