Bedrijfsarts/arbodienst

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk en begint met een goed arbobeleid. Een arbodeskundige (bedrijfsarts of arbodienst) kan u helpen bij het vaststellen van arbobeleid.

Waarom een bedrijfsarts of arbodienst inschakelen?

Volgens de Arbowet moet u een gecertificeerde arbodeskundige inschakelen voor:

  • advisering en toetsing van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij minder dan 26 medewerkers kan een bedrijf gebruik maken van een erkende branche-RI&E. Deze hoeft dan niet getoetst te worden.
  • ziekteverzuimbegeleiding
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
  • aanstellingskeuringen

Daarnaast kunt u bij de arbodienst of bedrijfsarts ook terecht voor advies over preventie en duurzame inzetbaarheid.

Zelfinspectie Arbo op orde

Is uw arbobeleid op orde? Gebruik de Zelfinspectietool Arbo op orde.