Hoe zit het met de geruchten dat al langer dan 3 maanden asbest in straalgrit heeft gezeten?

De Inspectie Leefmilieu & Transport (IL&T) heeft onderzoek gedaan naar het moment waarop de verontreiniging van het straalgrit is opgetreden, en naar de mate van verontreiniging. Er is een groot aantal monsters straalgrit onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Hieruit is gebleken dat de verontreiniging van de partij straalgrit waar de asbestverontreiniging aan het licht kwam, begin juli 2017 is opgetreden. Begin oktober 2017 zijn alle werkzaamheden met het verontreinigde straalgrit stilgelegd.

Later heeft Eurogrit ontdekt dat er ook al in eerdere partijen grondstoffen asbestverontreinigingen hebben gezeten. Dit heeft ILT niet meer kunnen onderzoeken, omdat er onvoldoende materiaal beschikbaar was. Op grond van de gegevens van Eurogrit gaan we ervan uit dat de eerdere verontreiniging in elk geval niet hoger is geweest dan die in oktober 2017 is aangetroffen.

Als werknemers langer met verontreinigd straalgrit gewerkt zouden hebben, verhoogt dit het gezondheidsrisico. In het RIVM rapport staat een methode waarmee dat grotere risico berekend zou kunnen worden.