Ik ben in mijn werk al eerder met asbest in aanraking gekomen. Moet ik mij extra zorgen maken nu ik ook met asbesthoudend straalgrit in aanraking ben gekomen?

Dat hoeft niet per se. Wel neemt met iedere blootstelling het risico toe. Uw werkgever (en eventuele eerdere werkgevers) moet gegevens hebben vastgelegd over de mate van blootstelling in het verleden. Het is belangrijk dat dit overzicht compleet is. U heeft zelf ook recht op inzage van uw dossier. En met behulp van de rapportages van TNO en het RIVM kan het risico als gevolg van het werken met verontreinigd straalgrit geschat worden. De bedrijfsarts of arbeidshygiënist kan uw werkgever adviseren over het ‘totale risico’ dat de medewerkers hebben gelopen.