Blootstelling van werknemers tijdens het opruimen van straalgrit

TNO heeft het opruimen van asbesthoudende grit onderzocht. Op basis van dit onderzoek is het opruimen van het grit ingedeeld in de laagste risicoklasse, de zogenaamde risicoklasse 1, mits aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Bijgaand rapport beschrijft de eerste bevindingen.