Brief aan bedrijven over asbest in straalgrit

1 november 2017: brief van Inspectie SZW, mede namens de Inspectie Leefomgeving en Transport, aan bedrijven waar met verontreinigd straalgrit is gewerkt, opdrachtgevers en tussenhandelaren. De bedrijven worden geïnformeerd over het feit dat het opruimen van het grit valt onder risicoklasse 1. Verder wordt de voorgeschreven werkwijze uiteengezet voor het verwijderen van gebruikt straalgrit.