(Laatste update: 12 juli 2018)
Op deze website vindt u informatie voor bedrijven over eventuele blootstelling van werknemers aan asbesthoudend straalgrit. 
Anderen, zoals omstanders of omwonenden van objecten waar met straalgrit is gewerkt, kunnen voor publieksinformatie en/of met vragen terecht bij de GGD.

Op 5 oktober is geconstateerd dat er straalgrit op de markt is gekomen, waarin geringe hoeveelheden witte asbest (chrysotiel) zitten. Straalgrit wordt onder meer gebruikt om roest of verf te verwijderen van stalen en kunststoffen ondergronden, voor onderhoud, renovatie en bij bouw. Leverancier is het bedrijf Eurogrit BV uit Dordrecht. Het materiaal is geleverd aan circa 130 bedrijven, die het deels aan andere bedrijven hebben geleverd. De kans is aanwezig dat werknemers zijn blootgesteld aan asbest. De Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport en de Omgevingsdiensten werken samen om de problematiek goed in kaart te brengen en waar nodig maatregelen te nemen.

Op deze website vindt u informatie voor bedrijven, over het gebruik van het straalmiddel Eurogrit.  De informatie is afkomstig van de Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport, de Omgevingsdiensten en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur en Waterstaat.

Voor algemene informatie over asbest en asbestverwijdering, zie e-publicatie veilig werken met asbest 

Ga naar de vragenlijst vordering gegevens straalgrit.