Welke maatregelen moet een bedrijf nemen om werknemers zo veel mogelijk te beschermen?

  • Een werkgever neemt het risico van blootstelling aan asbest op in de verplichte Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E).
  • Van tevoren moet duidelijk zijn om welke werkzaamheden het gaat: bijvoorbeeld sloop, onderhoud of renovatie waarbij mogelijk asbest kan vrijkomen.
  • De werknemers zijn bekend met de gevaren van asbest. De werkgever heeft hen hierover goed voorgelicht.
  • De soort en omvang van de asbest moet bekend zijn.
  • Als er nog niets bekend is over de asbesttoepassing, maakt een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf een rapport waarin onder andere staat of het werk moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd verwijderingsbedrijf.
  • De werkgever moet er voor zorgen dat de concentratie asbestvezels zo laag mogelijk is én onder de grenswaarde. Is dit niet mogelijk? Dan moet de werkgever ademhalingsbescherming verstrekken aan de werknemers en erop toezien dat deze gebruikt wordt.