Wat zijn de voorwaarden voor projectvalidatie?

Is een werkmethode voor asbestverwijdering niet landelijk gevalideerd en is er toch de wens  een sanering in klasse 1 uit te voeren? Dan moet er eerst een projectvalidatiestudie worden gedaan. Dit is een blootstellingsonderzoek voor een specifiek saneringsproject. Dit moet vóór de start van het project wordt uitgevoerd. De asbestbron (o.a. type en percentage asbest), de werkzaamheden en de omstandigheden van de saneringsklus moeten gelijk zijn aan die in het blootstellingsonderzoek.

Kwaliteitscriteria projectvalidatie

De onderzoeken moeten voldoen aan kwaliteitscriteria, zoals beschreven in NEN 689 (Nederlandse norm, versie 2018) en het protocol voor validatie op projectniveau (SCi-548). Dit onderzoeksprotocol is ontwikkeld door Stichting Certificatie Asbest (Ascert) in samenwerking met TNO en Inspectie SZW. Een andere methode gebruiken voor een blootstellingsonderzoek? Dan moet die methode tenminste een gelijkwaardige kwaliteit en betrouwbaarheid bieden.

Gegevens moeten op locatie aanwezig zijn

De projectvalidatiestudie moet inclusief de specifieke, onderbouwende onderzoeksresultaten op de locatie van de sanering aanwezig zijn. Dan kan de inspecteur namelijk controleren of er terecht in een lagere risicoklasse wordt gewerkt.